Machtiging

Stichting Puja

Wilt u ons steunen, vul dan de deze machtiging in en stuur die ons toe.

Uw donaties zijn van harte welkom op:

 

Stichting Puja

TRIODOS bank: 254750672 IBAN: NL69TRIO0254750672

Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking

in partnerschap met lokale NGO’s

 

 

Contact adres:

Stichting Puja,

Buitenveld 13,

5411 TR Zeeland

 

 

KvK nr. 17143704

TRIODOS bank: 254750672

IBAN: NL69TRIO0254750672

 

Member of:

 

 

 

 

 

MACHTIGING

 

Hierbij machtig ik Stichting Puja om (tot wederopzegging) onderstaand bedrag van mijn bank/giro rekeningnummer af te schrijven:

 

Maandelijks bedrag van € 10,00

 

Maandelijks bedrag van € ….

 

Eenmalig bedrag van € ….

 

Anders ……………………………….

 

Naam: ………………………..................................................................

Adres: ………………………..................................................................

Postcode: ……………………..............Woonplaats ...................................................

 

Telefoon: ………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………...

 

Bank/gironummer: ………………………………………………….…

 

Datum …………………………………..

 

Plaats …………………………………..

 

 

Handtekening: …………………………

 

Dank voor uw financiële bijdrage aan ons werk!

 

(U kunt uw lidmaatschap aanmelden en weer opzeggen door een bericht te sturen naar ons contactadres of door een e-mail te sturen naar stichting Puja: stichting.puja@gmail.com )

 

 

Copyright 2016 - web design Danielle Dijkstra

Stichting Puja kvk 17143704