Home

organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

voor kansarme groepen in

Bangladesh • Nepal


Toespraak van Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal VN tijdens

World Population Day


“ Ondanks dat er wereldwijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt in het terugdringen van armoede en het verbeteren van de kansen en het welzijn van veel mensen….zijn tienermeisjes grotendeels overgeslagen bij vorige ontwikkelingsinitiatieven.

Juist wanneer meisjes naar school zouden moeten gaan en hun blik zouden moeten richten op de toekomst, komt het te vaak voor dat hen door maatschappelijke en sociale valstrikken wordt verhinderd om hun doelen na te streven.


Ik roep alle regeringen, bedrijven en maatschappelijke instellingen op om tienermeisjes te steunen en in hen te investeren. Iedereen verdient de voordelen van economische groei en maatschappelijke vooruitgang. Laten we samenwerken om voor iedereen een leven van veiligheid, waardigheid en kansen te creëren.”
Het Meisjes Initiatief in Nepal


Het nieuwste project van Stichting Puja is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen in Nepal. Het idee voor het project komt voort uit de Internationale Meisjesdag van de VN (http://www.un.org/en/events/girlchild).


Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat meisjes in Nepal zeggenschap krijgen over hun leven en toekomst en gezien gaan worden als waardevol voor hun lokale gemeenschap.


De resultaten daarvan zullen ondermeer zijn: een afname van kind huwelijken, een betere gezondheid, betere economische kansen en meer onderwijs voor meisjes en in het algemeen een meer duurzame ontwikkeling van Nepal, omdat de inbreng van vrouwen en meisjes hierin meer gezien en gehoord gaat worden. Lees meer.Voor de eerste fase van dit project is in totaal € 12.000, = nodig. Uw bijdrage hieraan, groot of klein, is van harte welkom.
Doelstelling


Met behulp van donaties en in partnerschap met lokale NGO's*  zelfstandige bestaansmogelijkheden creëren  voor kansarme groepen, door het scheppen van kansen op een duurzaam gezond en productief bestaan.


Activiteiten


Door nauwe samenwerking met lokale organisaties is Stichting Puja goed in staat direct de beoogde doelgroepen te bereiken, waardoor de overheadkosten laag kunnen blijven.


Stichting Puja onderneemt o.a. de volgende activiteiten:


1 – Een school waar naailes wordt gegeven aan meisjes en vrouwen (onder wie weduwes).


2 – Agrarisch opleiding centrum: Hier worden opleidingen gegeven op het gebied van pluimveekwekerij,   

       melkvee en het kweken van vis.


3 – Een kraamkliniek met medische consultatie in samenwerking met twee lokale apotheken en door een

      lokale arts wordt gratis medische hulp aangeboden aan mensen met  een laag inkomen (beneden de

      minimum bestaansgrens).


* NGO's zijn niet-gouvernementele organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid.

Naaischool


Het doel van deze naaischool is om vrouwen en meisjes een kans te geven op een eigen inkomen. Onlangs vierde de naaischool haar eerste verjaardag.


Op de feestelijke dag waren er diverse lokale prominenten aanwezig, onder wie een expert van een landelijke NGO in Bangladesh die kleinschalige leningen verstrekt. Lees meer

Kraamkliniek


Als gevolg van de sterk achtergestelde positie van de vrouw bij de man  zijn veel moeders voor, tijdens en na de zwangerschap ondervoed.


Dit leidt er weer toe dat maar liefst 50 % van alle baby’s in Bangladesh bij de geboorte al ondervoed is. Vooral meisjes krijgen ook daarna onvoldoende eten en (medische) zorg, zodat de kindersterfte vooral onder meisjes erg hoog is.  Verder sterven er ook veel vrouwen als gevolg van complicaties in het kraambed. Lees meer


Agrarische trainingen


Stichting Puja begint met agrarische praktijkopleiding in Bangladesh Na al eerder met veel succes twee projecten te hebben uitgevoerd in Bangladesh, die speciaal gericht waren op vrouwen en meisjes.

Omdat agrarische activiteiten in de dorpen van Bangladesh de belangrijkste mogelijkheden bieden voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan, is deskundigheidsbevordering door praktijktraining een belangrijke factor om de opbrengsten hiervan te vergroten en de lokale voedselzekerheid te bevorderen.  Lees meer