Agrarische trainingenStichting Puja heeft ook een project met agrarische praktijk-opleiding in Bangladesh uitgevoerd, na al eerder met veel succes twee projecten te hebben uitgevoerd, die speciaal gericht waren op vrouwen en meisjes

.

De agrarische activiteiten in de dorpen van Bangladesh zijn van groot belang: ze bieden de dorpsbewoners de belangrijkste mogelijkheden voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Deskundigheidsbevordering, waaronder door praktijktrainingen, zijn een belangrijke factor om de opbrengsten hiervan te vergroten en om de lokale voedselzekerheid te bevorderen. Soms zijn drie oogsten per jaar mogelijk. 

 

Voor het project is daarom gekozen voor de oprichting van een opleidingsboerderij, met opleidingen op het gebied van veeteelt, pluimvee en vis. De opleidingen zijn op de praktijkboerderij zelf gegeven door een deskundige op het gebied van agrarisch onderwijs. Er is een bescheiden veestapel opgericht, in de vorm van een aantal koeien in een loopstal. Ook zijn er vier visvijvers ingericht en zijn er kippen gehouden. De infrastructuur (stal, kippenhokken en visvijvers) zijn gehuurd van particulieren. Hiermee wordt voorkomen dat er teveel aanschafkosten moeten worden gemaakt.

 

De trainees hebben in eerste instantie een brede opleiding ontvangen in zowel de praktijk als de theorie van de veeteelt, pluimveehouderij en het kweken van vis. Daarna heeft, er op basis

van de eigen voorkeur van de trainees, een verder specialisatie plaats gevonden. Zo hebben weduwes vaak een voorkeur voor een training in een pluimveehouderij, omdat deze al met bescheiden financiële middelen op te starten is.

 

Omdat de agrarische producten van de opleidingsboerderij ook weer inkomsten opleverden, zijn de kosten hierdoor beperkt gebleven. We hebben ons vooral gericht op het opleiden van jongeren. Er kon maximaal één leerling per gezin worden opgeleid en maximaal 100 leer-lingen per jaar. Op deze manier is aan enige honderden gezinnen een kans op het starten van een nieuw bestaan geboden.

 

Dit project is mogelijk geworden door steun van Cordaid.