kraamkliniek

Stichting Puja breidt activiteiten in Bangladesh uit met een kraamkliniek.

 


Ongeveer 50 % van alle baby’s in Bangladesh is bij de geboorte al ondervoed is. Vooral meisjes krijgen ook daarna onvoldoende eten en (medische) zorg, zodat de kindersterfte vooral onder meisjes erg hoog is. Verder sterven er ook veel vrouwen als gevolg van complicaties in het kraambed. Dit  is weer het gevolg van het feit dat veel moeders voor, tijdens en na de zwangerschap ondervoed zijn.


Om in deze schrijnende situatie op lokale schaal hulp te kunnen bieden heeft Stichting Puja in Bangladesh een kraamkliniek opgericht. Hier kunnen baby’s veilig ter wereld worden gebracht en is deskundige hulp beschikbaar. Er bevindt zich ook een consultatiebureau waar voorlichting wordt gegeven over gezonde voeding en het voorkomen van ziektes. Hiervoor is een gebouw gehuurd en ingericht en er zijn twee artsen en twee verpleegkundigen werkzaam. Ook andere artsen bieden regelmatig en belangeloos hun deskundigheid aan. Tot het moment van vestiging van de kraamkliniek was binnen een straal van 20 km en meer geen enkele medische voorziening aanwezig.

 

De aanwezigheid van een medische voorziening heeft ook geleid tot een dilemma voor de lokale artsen. Hoewel de kliniek nadrukkelijk is opgezet voor de hulp aan moeder en kind, kome er ook veel andere mensen die behoefte hebben aan medische zorg.

 

Door het stellen van  prioriteiten bij allereerst kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar en daarna aan moeder en pas daarna aan anderen, wordt de capaciteit van de kliniek op de beste manier ingezet. On het eerste jaar van de kliniek zijn ongeveer 5.000 patienten behandeld.