Naaischool


In 2003 is door Stichting Puja in Bangladesh een school gestart voor het leren naaien met de naaimachine en handwerkles.


De leerlingen van deze school waren arme vrouwen, onder wie weduwes, en meisjes. Met de vaardigheden, die de vrouwen meisjes en vrouwen op deze school leren, hebben ze een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.


De opleiding duurt doorgaans 6 maanden. De lessen zijn gegeven in twee groepen van elk 25 leerlingen. Door te zorgen dat de meisjes in het dorp zelf deze lessen kunnen volgen en nadien in hun eigen omgeving hierin werk kunnen vinden, wordt voorkomen dat zij naar de stad moeten trekken om daar in de kledingindustrie te gaan werken. In de stad is hun veiligheid vaak niet gegarandeerd.


Stichting Puja heeft ook gezorgd voor steun vanuit de lokale overheid, waaronder van de lokale (gekozen) burgemeester en dorpsraad. Dankzij de inzet van de commissaris van politie is de naaischool als een vast onderdeel opgenomen in de regelmatige patrouilles van de politie, wat bijvoorbeeld voorkomt dat de veiligheid van de naaischool en de vrouwelijke cursisten in gevaar komt! De kleding die tijdens de les  wordt gemaakt, kan worden verkocht op de lokale markt.


De naaischool wordt door de lokale gemeenschap ook als zeer belangrijk gezien. Dat de opleiding ook in praktische zin een succes is blijkt uit het feit dat de eigenaar van verschillende kledingfabrieken en naaiateliers in de regio, een baangarantie biedt aan vrouwen die met succes de opleiding van de naaischool hebben voltooid!


In 2009 is het project overgedragen aan een lokale stichting in Bangladesh. In de periode 2003 – 2009 hebben ongeveer 600 vrouwen en meisjes deze opleiding voltooid!