Over Puja

organisatie voor ontwikkelingssamenwerking

voor kansarme groepen in

Bangladesh • Nepal


Stichting Puja - KvK 17143704 - is in 2002 opgericht door een enthousiaste groep vrijwilligers, onder wie een vluchteling uit Bangladesh.


Stichting Puja richt zich op het creëren en verbeteren van zelfstandige bestaansmogelijkheden voor kansarme groepen in vooral Bangladesh en Nepal. Stichting Puja is geheel afhankelijk van de steun van particulieren en bedrijven.

 

Via praktijkopleidingen en trainingen zorgt Stichting Puja voor deskundigheidsbevordering en zorgt zo voor nieuwe en betere kansen op een duurzaam gezond en productief bestaan. Daarnaast verstrekt zij noodhulp bij crises.

 

Stichting Puja gaat uit van de volledige gelijkwaardigheid van de vrouwen en mannen in Bangladesh en richt zich bij haar activiteiten in het bijzonder op meisjes en vrouwen, onder wie met nadruk ook weduwes. Puja betekent ‘respect”.

 

Recent zijn wij begonnen  aan een nieuw project  gericht op het verbeteren van

de maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen in Nepal.

 

De opzet van het project is om dit najaar nog 40 – 50 Nepalese vrouwen op te leiden om op grote schaal workshops te gaan geven aan tienermeisjes. Deze workshops zullen deze meisjes in staat stellen om zelf hun toekomst te creëren en geeft ze de kans op een zelfstandig bestaan.

De vrouwen worden hiertoe getraind door ervaren trainers van The Hunger Project Bangladesh, zodat zij vervolgens zelfstandig op grote schaal deze workshops kunnen gaan geven aan meisjes en vrouwen in Nepal. Ook zullen zij ook weer andere vrouwen hierin trainen, zodat het bereik zich steeds verder uitbreidt. Door het volgen van de workshop zullen voor de meisjes in Nepal tal van nieuwe mogelijkheden ontstaan, ondermeer op het gebied van zelfvertrouwen, onderwijs, gezondheid, in economisch opzicht enz. Lees meer

 

Voor de eerste fase van dit project is in totaal € 12.000, = nodig. Uw bijdrage hieraan, groot of klein, is van harte welkom.

Stichting Puja, ANBI nummer: 8105.12.300