Medische zorg

Stichting Puja:

verloskundige en medische zorg lokale bevolking Bangladesh

 

In Bangladesh zorgen wij voor kraamzorg en voorzien wij in de dringende behoefte aan algemene medische zorg. Wij leiden lokale verpleegkundigen op tot vroedvrouw en verbeteren de kwaliteit van de lokale kraamzorg en vergroten de medische kennis.

Deze verpleegkundigen hebben niet de expertise van een arts, maar beschikken wel over voldoende kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat standaard bevallingen zonder complicaties kunnen plaats vinden en kunnen in veel meer medische situaties verantwoorde hulp leveren. Ook stellen wij medicijnen beschikbaar en wordt aan arme mensen toegang tot artsen verschaft.