Machtiging

Wilt u ons steunen, vul dan de deze machtiging in en stuur die ons toe.

Uw donaties zijn van harte welkom op:


Stichting Puja

TRIODOS bank: 254750672 IBAN: NL69TRIO0254750672

Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking

in partnerschap met lokale NGO’sContact adres:

Stichting Puja,                                             

Hekkeslag 27,

5404 ML Uden

 

Member of:
 


KvK nr. 17143704

TRIODOS bank: 254750672

IBAN: NL69TRIO0254750672

Stichting Puja, ANBI nummer: 8105.12.300

 
MACHTIGING


Hierbij machtig ik Stichting Puja om (tot wederopzegging) onderstaand bedrag van mijn bank/giro rekeningnummer af te schrijven:


Maandelijks bedrag van € 10,00


Maandelijks bedrag van € ….


Eenmalig bedrag van € ….


Anders ……………………………….


Naam: ………………………..................................................................

Adres: ………………………..................................................................

Postcode: ……………………..............Woonplaats ...................................................


Telefoon: ………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………...


Bank/gironummer: ………………………………………………….…


Datum …………………………………..


Plaats …………………………………..Handtekening: …………………………


Dank voor uw financiële bijdrage aan ons werk!


(U kunt uw lidmaatschap aanmelden en weer opzeggen door een bericht te sturen naar ons contactadres of door een e-mail te sturen naar stichting Puja:  stichting.puja@gmail.com )