Nieuws

- 2016-  nieuwste project van Stichting Puja is gericht is op het verbeteren van de maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen in Nepal.


“ Ondanks dat er wereldwijd aanzienlijke vooruitgang is geboekt in het terugdringen van armoede en het verbeteren van de kansen en het welzijn van veel mensen….zijn tienermeisjes grotendeels overgeslagen bij vorige ontwikkelingsinitiatieven.

Juist wanneer meisjes naar school zouden moeten gaan en hun blik zouden moeten richten op de toekomst, komt het te vaak voor dat hen door maatschappelijke en sociale valstrikken wordt verhinderd om hun doelen na te streven. Ik roep alle regeringen, bedrijven en maatschappelijke instellingen op om tienermeisjes te steunen en in hen te investeren. Iedereen verdient de voordelen van economische groei en maatschappelijke vooruitgang. Laten we samenwerken om voor iedereen een leven van veiligheid, waardigheid en kansen te creëren.”

                                                                          Ban Ki-moon, Secretaris-Generaal VN


Het Meisjes Initiatief in Nepal


Het nieuwste project van Stichting Puja is gericht op het verbeteren van de maatschappelijke positie van meisjes en jonge vrouwen in Nepal. Het idee voor het project komt voort uit de Internationale Meisjesdag van de VN (http://www.un.org/en/events/girlchild).


Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat meisjes in Nepal zeggenschap krijgen over hun leven en toekomst en gezien gaan worden als waardevol voor hun lokale gemeenschap.


De resultaten daarvan zullen ondermeer zijn: een afname van kind huwelijken, een betere gezondheid, betere economische kansen en meer onderwijs voor meisjes en in het algemeen een meer duurzame ontwikkeling van Nepal, omdat de inbreng van vrouwen en meisjes hierin meer gezien en gehoord gaat worden.


Want naast dat Nepal zich momenteel in een noodsituatie bevindt, als gevolg van de verwoestende aardbevingen van vorig jaar, is er structureel verder sprake van een grote ongelijkheid, tussen de waardering van, en de kansen voor, meisjes in vergelijk met jongens. In veel gezinnen wordt vanaf de geboorte een meisje op zijn best getolereerd en hadden ze veel liever (nog) een jongen gehad. Meisjes krijgen minder te eten, minder medische zorg en minder onderwijs dan jongens. Ook vindt er veel geweld tegen meisjes plaats, waaronder in de vorm van abortus en kindermoord. Ook worden ze verkocht om in de bordelen van de grote steden van India te "werken", Deze ongelijkheid is één van de belangrijkste belemmerende factoren voor verdere, echte vooruitgang in Nepal


Stichting Puja richt zich sinds de oprichting op de empowerment van, en het bieden van kansen aan, vrouwen en meisjes in een achterstandspositie. Dankzij contacten met Dr. Badiul Majumdar, de directeur van The Hunger Project in Bangladesh en de organisatie Sahara Nepal, hebben wij nu de mogelijkheid om meisjes en jonge vrouwen in Nepal

te laten deelnemen aan zeer succesvolle workshops op het gebied van vrouwen-empowerment.


Met toepassing van workshops en trainingen, die door The Hunger Project in Bangladesh zijn ontwikkeld en daar al jarenlang met veel succes worden gegeven (http://www.thp.org/our-work/where-we-work/bangladesh/volunteer-mobilization-bangladesh), wil Stichting Puja een blijvende verandering in het lot en de toekomst van meisjes en jonge vrouwen in Nepal veroorzaken. Zij doet dit ondermeer samen met de Nepalese NGO Sahara Nepal. Deze is al meer dan 20 jaar actief en beschikt over een uitgebreid netwerk van professionals en vrijwilligers in de dorpen in Oost-Nepal. Zij heeft op die manier toegang toe, en het vertrouwen van, duizenden gezinnen in Oost-Nepal.


De opzet van het project is om dit najaar 40 – 50 Nepalese vrouwen op te leiden om op grote schaal deze workshops aan Nepalese tienermeisjes te gaan geven. Zij worden hierin getraind door ervaren trainers van The Hunger Project Bangladesh, zodat zij vervolgens zelfstandig op grote schaal deze workshops kunnen gaan geven aan meisjes en vrouwen in Nepal. Ook zullen zij ook weer andere vrouwen hierin trainen, zodat het bereik zich steeds uitbreidt. Door het volgen van de workshop zullen voor de meisjes in Nepal tal van nieuwe mogelijkheden ontstaan, ondermeer op het gebied van zelfvertrouwen, onderwijs, gezondheid, in economisch opzicht enz.


Voor de eerste fase van dit project is in totaal € 12.000, = nodig. Uw bijdrage hieraan, groot of klein, is van harte welkom.


Voor de eerste fase van dit project is in totaal € 12.000, = nodig. Uw bijdrage hieraan, groot of klein, is van harte welkom.


- 2015 - Medische zorg in Rangamati  (Chittagong Hill Tracts)


Sinds 2015 hebben wij ook de kans gekregen om In de Chittagong Hill Tracts onze activiteiten te gaan uitoefenen en om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.


De Chittagong Hill tracts zijn het heuvelgebied van Bangladesh, op de grens met India en Birma. De bevolking bestaat uit vroege bewoners van Bangladesh, die qua cultuur, taal, uiterlijk, godsdienst, kleding en landbouwmethodes sterk verschillen van de andere inwoners van Bangladesh, Zij nemen een minderheidspositie in en proberen zoveel als mogelijk is om hun oorspronkelijke cultuur en levenswijze te bewaren.   


De doelen van het project zijn:

             1 het verbeteren van de kraamzorg in de Chittagong Hill Tracts, onder deze oorspronkelijke

                 bewoners van Bangladesh.

             2. het voorzien in de dringende behoefte aan algemene medische zorg,


In Rangamati willen wij geen kraamkliniek oprichten, maar leiden wij lokale verpleegkundigen

op tot vroedvrouw. Ook verbeteren wij de kwaliteit van de lokale kraamzorg, door het vergroten van de medische kennis van de lokale kraamverpleegkundigen. Deze hebben niet de expertise van een arts, maar beschikken wel over voldoende kennis en ervaring om ervoor te zorgen dat standaard bevallingen zonder complicaties kunnen plaatsvinden. Door die kennis te vergroten, kunnen ze in nog meer medische situaties verantwoorde hulp leveren Ook wordt hun het belang van een goede hygiëne bijgebracht, waardoor veel vrouwen- en kinderlevens worden gered.


Ook stellen wij medicijnen beschikbaar en wordt aan arme mensen toegang tot artsen verschaft. Dit project is on december 2015 gestart. In één maand tijd hebben wij toen ruim

driehonderd mensen aan gratis medische zorg geholpen.


                                                                  Dit project is mogelijk gemaakt met de steun van de Trap-In te Uden.