Bestuur

Stichting Puja

 

Bestuurssamenstelling:

 

Ranjan Palit, voorzitter

Jan van Heiningen, secretaris/penningmeester

 

 

Beloningsbeleid bestuur:

 

De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen en zij dragen zelf de kosten van bezoeken aan projecten e.d.